Dyrekcja

Dyrektor: mgr Sylwia Nowak – Miedzińska

Wicedyrektor: mgr Anna Strzelczak

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu: mgr Aneta Słowik