Historia Szkoły

1. Powstanie Szkoły

W roku 1938 rozpoczęto budowę szkoły podstawowej, która jest obecnie częścią składową gmachu liceum. Okupacja niemiecka nie pozwoliła jednak na kontynuację pracy. Niedokończona budowa niszczała przez okres wojny, a nauczyciele znaleźli się w obozach koncentracyjnych lub zostali rozproszeni po kraju. Niektórzy z nich włączyli się do pracy w kompletach tajnego nauczania.Pierwszego czerwca 1945 roku kierownictwo szkoły podstawowej objął Pan Stanisław Harciarek – nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń, działacz społeczny. Po II Wojnie Światowej brał aktywny udział w zwalczaniu analfabetyzmu jako mianowany Komisarz do spraw oświaty pozaszkolnej. To on podjął ideę rozwinięcia szkolnej placówki.
W roku 1948 powstaje pierwsza klasa ósma w rozwojowej „Jedenastolatce”.

Wtedy powstała również drużyna harcerska. W roku 1953 założone przez Stanisława Harciarka Gimnazjum zostało przemianowane na Liceum Ogólnokształcące i w czerwcu tegoż roku dyrektor rozdał pierwsze świadectwa maturalne 35 abiturientom. W roku 1951/1952 pracowało już w szkole dość liczne grono pedagogiczne.
W 1952 roku dyrektorem szkoły został Jan Kaczmarkiewicz. Cztery lata później w 1956 ma miejsce elektryfikacja Pajęczna i szkoły. Prąd zaczął płynąć, więc w 1958 zakupiono dla szkoły pierwszy telewizor. W 1959 do istniejącego budynku liceum rozpoczęto dobudowę zachodniego skrzydła – sali gimnastycznej, pracowni zajęć technicznych i pracowni biologicznej. W 1963 roku Liceum Ogólnokształcące z okazji 10-lecia istnienia otrzymało imię Henryka Sienkiewicza, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.

Na zdjęciu widać sztandar szkoły. Na środku znajduje się Godło Narodowe. Nad godłem widać wyszyty napis Liceum Ogólnokształcące a pod godłem wyszyty napis imienia Hernyka Sienkiewicza w Pajęcznie.
Godło umieszczone jest między datą ufundowania sztandaru 1963.

Śmierć dyrektora Kaczmarkiewicza w roku 1967 przerwała jego pracę na rzecz szkoły i młodzieży. W tymże roku została powołana I Drużyna Wodna ZHP im. Bohaterów Westerplatte, której drużynowym był prof. Zygmunt Kuchciak.

W pierwszą rocznicę istnienia drużyna wzięła udział w Chorągwianym Spływie kajakowym Pilicą i Wisłą na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warszawa w ramach Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży. Rok 1966 zaznaczył się otwarciem Izby Regionalnej w sali nr 16 – zadania podjął się prof. Kazimierz Szczeszek.

Obraz przedstawia awers sztandaru. Na środku zamieszczono czarę z ogniem, pod spodem otwartą księgę. Po prawej i lewej stronie sztandaru znajdują się herby miasta. Na órze sztandaru wyszyto napis ojczyźnie nauce służ.

Zgromadzone zbiory pochodziły z okolic Pajęczna, a przynieśli je uczniowie szkoły. Z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego z inicjatywy prof. Kazimierza Ząbkiewicza i prof. Zygmunta Kuchciaka przez miasto ruszył pochód historyczny Wojska Polskiego od X wieku do roku 1945, w tym dwie grupy konne. Wywołało to ogromne poruszenie w całym powiecie. Wtedy też Sztandar szkolny LO został udekorowany odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zorganizowany na tę okazję zespół taneczny pod kierunkiem prof. Kazimierza Ząbkiewicza uświetniał później akademie i uroczystości szkolne.

Fotografia przedstawia archiwalne zdjęcie szkoły od ulucy przy której szkoła się znajduje. Widzimy trzypiętrowy budynek z jasną elewacją zasłonięty drzewami.
Archiwalna fotografia Szkoły.

Podjęto starania o zdobycie środka transportu dla młodzieży, by móc jeździć na wycieczki. Staraniem dyrekcji i ambasady ZSRR szkoła otrzymała w formie darowizny autokar „Marusia”. Zjeżdżono nim całą Polskę, aż zastąpiono go „Jankiem”, autokarem, który podobnie jak jego „poprzedniczka”, przysłużył się bardzo młodzieży szkoły. W kwietniu 1967 zmarł dyrektor Kaczmarkiewicz. Kolejnym dyrektorem został Pan Wiktor Brzozowski, a zastępcą prof. Józef Pająk.

2. Szkoła w latach siedemdziesiątych.

Przy szkole działała: drużyna strzelecka i drużyna wodna ZHP, a w 1970 staraniem dyrektora Brzozowskiego utworzona została orkiestra dęta. Jeszcze dzisiaj starsi mieszkańcy i uczniowie wspominają ją, jak grała na różnych uroczystościach nie tylko szkolnych. W 1973 odbył się pierwszy zjazd absolwentów LO. W 1975 roku dyrekcję szkoły objął nieżyjący już, Pan Zdzisław Garbiec. Latem 1976 roku podjęto się dalszej rozbudowy szkoły. Przebudowane zostało drugie piętro i dobudowany fragment zachodniego skrzydła. Powstało w ten sposób kilka nowych klas, a na drugim piętrze otwarto już zmodernizowane pomieszczenia internatu. W 1977 roku powstał Zespół Szkół w składzie:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Rolnicze
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • Liceum dla Pracujących
 • Wieczorowe Technikum Rolnicze
 • Średnie Studium Zawodowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jego dyrektorem naczelnym został mgr Zdzisław Garbiec.
W 1978 wspólnym wysiłkiem społeczności rodzicielskiej i uczniowskiej została rozpoczęta budowa krytego basenu kąpielowego. W styczniu 1981 basen został ukończony. 11 marca 1981 odbyło się uroczyste otwarcie obiektu, który służył i do dziś służy całej społeczności. Przeszedł już remont generalny i modernizację w roku 2004. Obok sali gimnastycznej, boiska i siłowni wspaniale przyczynił się do rozwoju fizycznego młodzieży.

W roku szkolnym 1988/90 obowiązki dyrektora objął mgr Józef Pająk. Dzięki jego inicjatywie otwarto pierwszą pracownię komputerową w szkole, którą przejęła mgr Elżbieta Kopras. Obecnie działają już cztery sale komputerowe w tym 2 z oprogramowaniem sieciowym każda po 15 stanowisk oraz pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej.

W latach 1991/92 dyrekcję szkoły objęła polonistka, mgr Lidia Jasna. Narodził się wtedy Dzień Patrona Szkoły, Henryka Sienkiewicza, obchodzony rok w rok w listopadzie.

19 października 1991roku otwarto nowy bar „Pasibrzuch”, który dokarmiał uczniów i nauczycieli. Działa do dzisiaj pod innym szyldem i spełnia pożyteczną role w naszej szkole. Tego samego roku rozpoczęto remont Sali gimnastycznej, a 26 marca 1992 roku oddano do użytku wyremontowany basen.

18 czerwca 1994 odbył się po 41 latach drugi zjazd absolwentów.

W latach 1992 do 1997 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Bogusław Hałaczkiewicz. Pod koniec sierpnia 1998 odbył się zjazd inaugurujący 50 – lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego.

2. Szkoła w nowym tysiącleciu.

15 czerwca 2002 r. absolwenci szkoły reprezentowani przez przedstawicieli ze Stowarzyszenia Absolwentów LO, zorganizowali wzruszającą uroczystość. Poświęcono pomnik na grobie drugiego dyrektora LO, Jana Kaczmarkiewicza. Pamięci dyrektora poświęcił swoje wystąpienie absolwent mgr prawa Przemysław Janicki. Pomnik wybudowano ze składek absolwentów i wychowanków LO. W tym samym dniu odsłonięto na budynku Zespołu Szkół tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu dyrektorowi pajęczańskiej szkoły, Stanisławowi Harciarkowi. Nad całością czerwcowych uroczystości czuwała mgr Janina Grzesik – w-ce przew. Rady Stowarzyszenia Absolwentów LO i Wiktor Brzozowski – wieloletni dyrektor szkoły i przew. Zarządu Stowarzyszenia.
W czerwcu 1999 roku ostatnia klasa Zasadniczej Szkoły Rolniczej opuściła podwoje szkoły. Szkoła Rolnicza została rozwiązana.

Dzisiaj Zespół Szkół działa w składzie:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Od roku szkolnego 1997/98 dyrekcję szkoły objął mgr Henryk Kowalczyk i pełnił ją do września 2005 r. Wymiana stropów w starej części budynku Zespołu Szkół Dzięki staraniom dyrektora szkoły, pana Henryka Kowalczyka, od 15 lipca do 30 września 2003 r. wykonana została wymiana stropów w starej części budynku szkolnego. Drewnianą konstrukcję zastąpiła nowoczesna, trwała, co zapewniło młodzieży pełne bezpieczeństwo w szkole. Korytarze I i II piętra pokryto płytkami, a w salach podłogę wyłożono trwałą wykładziną PCV. Wstawiono nowe okna w wielu salach i odmalowano remontowaną część szkoły. Zamontowane zostało nowe oświetlenie i wstawione nowe futryny wraz z drzwiami. Całkowity koszt remontu wyniósł ok. 50 tys. zł. Jednocześnie w lipcu 2003 roku rozpoczęła się generalna przebudowa pływalni. Zamontowano nowy dach, wymieniono wszystkie płytki, zamontowano nową instalację filtrującą i nowoczesny system pomiaru czasu przebywania na pływalni i naliczania opłaty. Remont pływalni zakończył się w styczniu 2005 roku. Po długotrwałym remoncie basen, który dotychczas funkcjonował jako część Zespołu Szkół w Pajęcznie przejęło pod swoje skrzydła Starostwo Powiatowe.

W roku szkolnym 2005/2006 obowiązki dyrektora pełniła mgr Bożena Szczerkowska.

Od 1 września 2006 r. do 29.11.2010r dyrektorem Zespołu Szkół był mgr Marek Szydłowski.

W sierpniu 2008 roku Starostwo Powiatowe w Pajęcznie rozpoczęło termomodernizację naszej szkoły (oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie).

Zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji objął:

Fotografia przedstawia budynek szkoły po remoncie w 2008 roku. Elewacja jest koloru zielonego z białą stolarką okienną. Przed budynkiem widać drzewa iglaste znacznie wyższe od szkoły.
Fotografia szkoły po remoncie w roku 2008.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu grzewczego w budynkach obejmującą: wymianę instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż grzejników,
 • instalacje regulujące,
 • modernizację systemu wentylacji,
 • montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody w szkołach oraz do celów zasilania niecki basenu oraz celów socjalno-bytowych dla pływalni przy Zespole Szkół w Pajęcznie.

Łącznie wykonanie prac kosztowało około 7 mln zł. Przebudowa sfinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Dodatkowo dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wyremontowano i zmodernizowano salę gimnastyczną, która zyskała zupełnie nowy wizerunek. Remont sali gimnastycznej rozpoczął się w lipcu 2009 roku i zakończył w lutym 2010 roku.

Od 30.11.2010.r do 31.08.2011r. obowiązki dyrektora pełniła mgr Bożena Szczerkowska.

Od 01.09.2011 do 31.08.2016r. roku dyrektorem Zespołu Szkół była mgr Iwona Stefanek

W latach 2011-2016 w szkole podjęto szereg działań mających na celu wszechstronny rozwój szkoły i uczniów oraz wzbogacenie i podniesienie jakości bazy dydaktycznej a także estetyki zewnętrznej i wewnętrznej szkoły.

Wiele pracowni i sal lekcyjnych, biblioteka, siłownia, pokój nauczycielski, sekretariat zyskały nowoczesny wygląd i nowe wyposażenie. Cennym podarunkiem dla szkoły jest scena estradowa zakupiona z funduszu Rady Rodziców. Baza sportowa zyskała kompleks profesjonalnych boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na utworzenie pracowni ekologicznej oraz doposażenie pracowni chemicznej w zrealizowanym zadaniu „ Moja wymarzona EKOPRACOWNIA”. Przed szkołą od strony ulicy Długosza na powierzchni ponad 700 m2 utworzono Ogródek Dydaktyczny ZACISZE również dofinansowany ze środków WFOŚi GW.

W 2013 roku w 60-tą rocznicę pierwszej matury odbył się IV Zjazd Absolwentów zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów ZS w Pajęcznie. Z tej okazji wydany został okolicznościowy biuletyn – monografia Szkoły. W następnym roku Rada Miasta i Gminy w Pajęcznie o przyznała tytuł Honorowego Obywatela Pajęczna założycielowi szkoły p. Stanisławowi Harciarkowi. Zorganizowana została też uroczystość z okazji 65-lecia szkoły, podczas której szkoła otrzymała od Stowarzyszenia Absolwentów pierwszy, historyczny sztandar szkoły z 1946 r. W 2014 roku odbył się również wspaniały jubileuszowy koncert chóru szkolnego HADES BAND oraz zredagowano i wydano biuletyn z okazji 20-lecia powstania chóru i polsko – niemieckiej wymiany młodzieży.

Z wydarzeń kulturalnych na dużą skalę na uwagę zasługują dwa muzyczne przedsięwzięcia: koncert Absolwentki naszej szkoły Anity Urban- solistki Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz recital Martyny Dubińskiej– ówczesnej maturzystki. Oba wydarzenia zgromadziły liczną widownię i zakończyły się owacjami.

Ponadto Szkoła miała zaszczyt gościć znamienite osoby takie jak Rzecznik Praw Dziecka pan minister Marek Michalak oraz europoseł Jacek Saryusz – Wolski. Szkołę wielokrotnie odwiedzali również naukowcy z wyższych uczelni także zagranicznych oraz Absolwenci m.in. dr Paweł Szczęsny, dr Mariusz Kowalczyk, major Magdalena Otocka –Szwed, prof. Józef Drabowicz prezentując wykłady naukowe z dziedzin takich jak: chemia, transplantologia, historia, matematyka, biologia, literatura, wojskowość. W 2015 i 2016 r podpisane zostały umowy o współpracy z uczelniami wyższymi: z Wydziałem Filologiczno – Historycznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Kontynuowana była wymiana polsko –niemiecka młodzieży z Gimnazjum w Merseburgu, a także gościliśmy w 2014 roku młodzież z Izraela w ramach realizacji projektu pod patronatem MEN: „Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. W roku 2015 i 2016 nauczyciele i młodzież z naszej szkoły rozpoczęła współpracę ze szkołą z Hannoveru w ramach seminarium organizowanego przez Fundację Krzyżowa Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od roku 2012 nasi uczniowie z sukcesami realizują się w projekcie Młodzieżowy Parlament Europejski organizowanym przez Centrum Europejskie w Łodzi.

W 2011 roku utworzono Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIBERO propagujący w profesjonalny sposób piłkę siatkową, zdrowy styl życia i zasady fair play. Na bazie umiejętności zdobytych m.in. w klubie szkolna drużyna chłopców zdobyła I miejsce Województwa Łódzkiego i VII miejsce w Mistrzostwach Polski w zawodach piłki siatkowej LICEALIADA 2014.

W szkole upowszechniana jest edukacja kulturalna, prawna, ekologiczna, czytelnictwo, wolontariat i honorowe krwiodawstwo a także wiedza na temat historii Szkoły i jej tradycji oraz poczucie wspólnoty międzypokoleniowej wielu roczników Absolwentów.

Od 01.09.2016 roku dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Sylwia Nowak – Miedzińska