Top-Friend

Odznaka Top – Friend wg statutu najwyższa nagroda w szkole przyznawana jest raz do roku jednemu tylko uczniowi, który reprezentuje w ciągu dwu lat pobytu w szkole wartości najwyższe: prawość i dzielność, opiekuńczość, inicjatywę i dojrzałość działań, które stanowią kryteria kwalifikacyjne.

Przy przyznawaniu odznaki uwzględnia się również:

 • wybitne osiągnięcia w danej dyscyplinie nauki
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów danej dyscypliny
 • dociekliwość w zgłębianiu tajemnic tej nauki
 • śledzenie bieżących informacji naukowych
 • popularyzowanie tej dziedziny zainteresowań w środowisku i poza nim

Odznaka Top-Friend to odznaka wartości etycznych, postawy moralnej jako wzoru do naśladowania i autorytetu dla uczniów. Objawy tych wartości i postaw mogą być czytelne w różnych formach działań:

 • dobra świadczone innym,
 • stawianie sobie coraz wyższych wymagań,
 • wytrwałe doskonalenie talentu,
 • reprezentowanie w sposobie bycia i działania cech nie obliczonych na korzyść czy popularność, takich jak: życzliwość, troskliwość, bycie pożytecznym i niestrudzonym,
 • heroizm wykazany w sytuacji życiowej,
 • wykazanie umiejętności twórczych w szkole i na zewnątrz.

Laureaci odznaki Top-Friend

1992/1993

Nominowani-brak informacji

Odznakę Top-Friend otrzymał Paweł Pluciński

1993/1994

Nominowani:

1. Adam Lewerea

2. Robert Randak

3. Marcin Woźniak

4. Grzegorz Sienkiewicz

5. Justyna Wachołek

6.Arkadiusz Drab

Odznakę Top-Friend otrzymał Grzegorz Sienkiewicz

1994/1995

Nominowani:

1. Anna Mazur

2. Anna Garbiec

3. Nina Bujak

4. Marcin Woźniak

5. Rafał Szewczyk

Odznakę Top-Friend otrzymał Rafał Szewczyk

1995/1996

Nominowani-brak informacji

Odznakę Top-Friend otrzymał Marcin Woźniak

1996/1997

Nominowani-brak informacji

Odznakę Top-Friend otrzymał Grzegorz Klimczak

1997/1998

Nominowani:

1. Agnieszka Baranowicz

2. Elwira Bujak

3. Anna Ceglarek

4. Paweł Usarek

Odznakę Top-Friend otrzymał Paweł Usarek

1998/1999

Nominowani:

1. Agnieszka Pęciak

2. Paweł Szczęsny

3. Paweł Dzierzkowski

4. Dorota Ostrowska

5. Magdalena Jeż

Odznakę Top-Friend otrzymał Paweł Szczęsny

1999/2000

Nominowani:

1. Łukasz Sadowski

2. Justyna Nowak

3. Bernard Van Gimst

4. Jacek Ścibirowski

5. Katarzyna Dłubak

Odznakę Top-Friend otrzymał Łukasz Sadowski

2000/2001

Nominowani-brak informacji

Odznakę Top-Friend otrzymała Ewelina Tokarska

2001/2002

Nominowani:

1. Karolina Kowalczyk

2. Łukasz Jasek

3. Kamil Kaczmarek

4. Iwona Garus

5. Dagmara Frączyk

6. Paulina Płatek

7. Martyna Pierzynka

Odznakę Top-Friend otrzymała Karolina Kowalczyk

2002/2003

Nominowani:

1. Mariusz Bugała

2. Anna Psztyr

3. Marzena Gapik

4. Arkadiusz Uchroński

Odznakę Top-Friend otrzymał Mariusz Bugała

2003/2004

Nominowani:

1. Justyna Kulińska

2. Katarzyna Pustelnik

3. Marta Bugała

4. Hubert Leśniak

5. Małgorzata Łapot

6. Szymon Kowalczyk

7. Marta Wachołek

Odznakę Top-Friend otrzymał Hubert Leśniak

2004/2005

Nominowani:

1. Adrian Szklarek

2. Mateusz Janus

3. Olimpia Ojrzyńska

4. Michał Nowak

5. Magdalena Lange

6. Szczepan Gajewski

7. Piotr Szmit

8. Marcin Kardas

9. Michał Wojtasik

10. Katarzyna Wierzbicka

Odznakę Top-Friend otrzymał Szczepan Gajewski

2005/2006

Nominowani:

1. Sylwia Charciarek

2. Rafał Gleń

3. Sebastian Modliński

4. Katarzyna Komar

5. Karolina Wróbel

Odznakę Top-Friend otrzymał Sebastian Modliński

2006/2007

Nominowani:

1. Milena Kupiec

2. Anna Filocha

3. Michał Jędrzejski

4. Sławomir Zakrzewski

Odznakę Top-Friend otrzymał Sławomir Zakrzewski

2007/2008

Nominowani:

1. Paulina Charciarek

2. Anna Klekotka

3. Robert Schabowicz

Odznakę Top-Friend otrzymał Robert Schabowicz

2008/2009

Nominowani:

1. Marta Tyka

2. Adam Hałaczkiewicz

3. Anna Kiedos

4. Bartosz Beśka

5. Dominika Pęciak

6. Klaudia Rus

7. Magdalena Gruszka

8. Jan Straus

Odznakę Top-Friend otrzymał Adam Hałaczkiewicz

2009/2010

Nominowani:

1. Wiktor Wolny

2. Magdalena Gruszka

3. Anna Nowak

4. Tomasz Szydłowski

5. Michał Błachowski

6. Sandra Bęben

7. Karolina Wojtal

8. Karolina Ciemcioch

9. Justyna Janecka

Odznakę Top-Friend otrzymał Michał Błachowski

2010/2011

Nominowani:

1. Patrycja Wojciechowska

2. Adam Fit

3. Martyna Pawełoszek

4. Monika Brzeziecka

5. Piotr Cieśla

6. Damian Pierzyna

7. Łukasz Dąbrowy

8. Joanna Andrysiak

Odznakę Top-Friend otrzymał Adam Fit

2011/2012

Nominowani:

1. Magdalena Moryń

2. Franciszek Mesjasz

3. Katarzyna Chłopaś

4. Przemysław Hałaczkiewicz

5. Martyna Kozłowska

6. Piotr Cieśla

Odznakę Top-Friend otrzymała Katarzyna Chłopaś

2012/2013
Nominowani:
1. Marta Kamyk III h
2. Kinga Szczęsna II a
3. Joanna Tasarz II a
4. Klaudia Usarek II a
5. Paulina Kapuścińska II b
6. Katarzyna Krawczyk II b
7. Agnieszka Kupiec II e
8. Kinga Pilarczyk II e
Odznakę Top-Friend otrzymała Agnieszka Kupiec

2013/2014
 Nominowani:
1. Martyna Dubińska  II a

2. Alicja Gajęcka II b

3. Martyna Russ II c

Odznakę Top-Friend otrzymała Martyna Dubińska

2014/2015
Nominowani:
1. Marta Dymska II a

2. Monika Słupińska II b

Odznakę Top-Friend otrzymała Monika Słupińska

Laureatka odznaki Top-Friend 2015 Monika Słupińska

2015/2016
Nominowani:
1. Patrycja BeśkaII a 

2. Aleksandra Drabik II b

3. Agata Hałaczkiewicz II b

4. Julia Mesjasz II b

5. Hanna Cimcioch II d

6. Daria Woźniak II d

7. Kamila Siwiaszczyk II h

Odznakę Top-Friend otrzymała Patrycja Beśka

2016/2017
Nominowani:
1. Anna Balcerza kl II bm

2. Maciej Jędrysiak II bj

3. Katarzyna Klimczyk II d

4. Maria Kruk II c

5. Julia Mesjasz III b

6. Sandra Nita II d

7. Dawid Pawełoszek II a

8. Aleksandra Piątek III a

9. Mateusz Sadek III a

Odznakę Top-Friend otrzymał Maciej Jędrysiak

2017/2018
Nominowani:
1.Dawid Pawełoszek
2.Maria Szymczyk
3.Dawid Syguła
4.Wiktor Kuliński
5.Paulina Modlińska
6.Kinga Włodarczyk
7.Weronika Jabłońska
8.Natalia Klimczak
9.Aleksandra Perczak

Odznakę Top-Friend otrzymał Wiktor Kuliński

2018/2019
Nominowani:
1.Wiktoria Klimczak
2.Dawid Syguła
3.Kamila Hałaczkiewicz
4.Maria Szymczyk
5.Paweł Sienkiewicz
6.Paweł Barczyk

Odznakę Top-Friend otrzymała Maria Szymczyk