Harmonogram rekrutacji

 1. Rejestracja, składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisane przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) :
  od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. godz. 12.00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z wyników egzaminu ósmoklasisty (dokumenty w postaci wydrukowanego i podpisanego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły, zostają dostarczone do sekretariatu szkoły w teczce papierowej opisanej wg wzoru „ Opis teczki ZS Pajęczno)
  od 3 lipca do 9 lipca 2024 r. godz. 15.00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie przyjętych do szkoły:
  15 lipca 2024 r. godz. 12.00
 4. Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 2 fotografii, karty zdrowia, zaświadczenia lekarskiego , zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty
  Od 15 lipca 2024 – 18 lipca 2024 godz. 12.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.
  19 lipiec 2024 r. godz.12.00