Umowa Patronacka z UJD

Skan umowy patronackiej zawartej z UJD.
Dalsza część skanu umowy patronackiej.