Oddziały i klasy

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Klasy:

 • A – Politechniczna – matematyka, fizyka, język obcy
 • B – Medyczna – biologia, chemia, matematyka lub język obcy
 • C – Humanistyczna – język polski, j. obcy, biologia lub historia lub geografia
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój i rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • Oferujemy różne klasy zgodnie z preferencjami ucznia – szeroki wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym oraz języków obcych;
 • Osiągamy wysokie wyniki egzaminów maturalnych – wyższej od średniej w kraju, umożliwiające podjęcie studiów np. na medycynie, architekturze, filologiach, psychologii i innych;
 • Przygotowujemy do studiowania na wszystkich kierunkach – nasi absolwenci realizują swoje marzenia i plany edukacyjne;
 • Zapewniamy rozwijanie pasji i talentów oraz pogłębianie wiedzy;
 • Przygotowujemy młodzież do udziału w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych i artystycznych;
 • Przygotowujemy uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
 • Kształtujemy człowieka odpowiedzialnego i świadomego swoich mocnych stron, a jednocześnie empatycznego i życzliwego dla innych ludzi.

Szkoła branżowa I stopnia – wielozawodowa

Klasy:

 • K – wielozawodowa
 • Nauka trwa trzy lata dla wszystkich zawodów;
 • Klasy wielozawodowe – praktyka w wybranym zawodzie;
 • Kształcimy nowoczesnego pracownika technologią informacyjną;
 • Praktyczne zajęcia z języka obcego gwarantują znalezienie pracy na rynku europejskim;
 • Profesjonalna opieka kierownika szkolenia praktycznego nad naszymi uczniami;
 • Stały kontakt szkoły z pracodawcami;
 • W razie potrzeby zapewniamy pomoc w znalezieniu miejsca praktyk;
 • Oferujemy znajomość procedur związanych z uruchamianiem własnej działalności.