Oddziały i klasy

Ulotka, która prezentuje ofertę szkoły

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Klasy:

 • A – Politechniczna – matematyka, fizyka, język obcy
 • B – Medyczna – biologia, chemia, matematyka lub język obcy
 • C – Humanistyczna – język polski, j. obcy, biologia lub historia lub geografia
 • D – Prawna – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • E – Turystyczna – matematyka, geografia, język obcy
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój i rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • Oferujemy różne klasy zgodnie z preferencjami ucznia – szeroki wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym oraz języków obcych;
 • Osiągamy wysokie wyniki egzaminów maturalnych – wyższej od średniej w kraju, umożliwiające podjęcie studiów np. na medycynie, architekturze, filologiach, psychologii i innych;
 • Przygotowujemy do studiowania na wszystkich kierunkach – nasi absolwenci realizują swoje marzenia i plany edukacyjne;
 • Zapewniamy rozwijanie pasji i talentów oraz pogłębianie wiedzy;
 • Przygotowujemy młodzież do udziału w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych i artystycznych;
 • Przygotowujemy uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
 • Kształtujemy człowieka odpowiedzialnego i świadomego swoich mocnych stron, a jednocześnie empatycznego i życzliwego dla innych ludzi.


Technikum kształcące w zawodach:

Technik ekonomista

 • Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w firmach i urzędach na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • Zdobyta wiedza zawodowa gwarantuje absolwentowi sukces na wszystkich kierunkach ekonomicznych.
 • Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język obcy, geografia

Technik handlowiec

 • Zawód pilnie poszukiwany na rynku pracy
 • Absolwent technikum może pracować w zespołach handlowo-marketingowych a także prowadzić własną firmę.
 • Prowadzi działalność handlową, organizuje działania reklamowe i marketingowe;
 • Sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową oraz organizuje sprzedaż;
 • Nabywa umiejętności: negocjowania, współpracy w zespole, prowadzenia rozmów biznesowych;
 • Absolwent komunikuje się w dwóch językach obcych;
 • 4-tygodniowa praktyka zawodowa w działach handlowych lokalnych firm, min. KCW „Warta”.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język obcy, geografia

Szkoła branżowa I stopnia – wielozawodowa

Klasy:

 • K – wielozawodowa
 • L (klasa patronacka PGEGiEK) – elektromechanik i elektryk. Uczniowie kształcą się w zawodzie elektromechanik i elektryk. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w PGEGiEK. Zapewniamy bezpłatny dojazd na zajęcia praktyczne w PGEGiEK (odjazd spod szkoły). Dla najlepszych uczniów PGEGiEK funduje stypendia naukowe
 • Nauka trwa trzy lata dla wszystkich zawodów;
 • Klasy wielozawodowe – praktyka w wybranym zawodzie;
 • Kształcimy nowoczesnego pracownika technologią informacyjną;
 • Praktyczne zajęcia z języka obcego gwarantują znalezienie pracy na rynku europejskim;
 • Profesjonalna opieka kierownika szkolenia praktycznego nad naszymi uczniami;
 • Stały kontakt szkoły z pracodawcami;
 • W razie potrzeby zapewniamy pomoc w znalezieniu miejsca praktyk;
 • Oferujemy znajomość procedur związanych z uruchamianiem własnej działalności.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 • Nauka w trybie zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (piątki i soboty);
 • Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje!
 • Profesjonalne przygotowanie do matury!