Kategorie
Aktualności

Rozmowa o ważnych sprawach…

We współczesnych czasach „ życie” nastolatków toczy się głównie w wirtualnym świecie…..

Rozmowy i spotkania odbywają się  na portalach społecznościowych i komunikatorach a nie na żywo w gronie rówieśników. Ta wirtualna przestrzeń  i to co się w niej dzieje bardzo mocno oddziałuje na młodego człowieka. Czasami pozytywnie ale częściej negatywnie. To niemal ich „drugie” życie  – niejednokrotnie ważniejsze od tego rzeczywistego, w którym nie do końca sobie dobrze radzą. Tymczasem to co robimy w sieci ma ogromne znaczenie. Zamieszczane komentarze, przesyłane dalej zdjęcia, udostępniane memy a nawet zwykłe lajkowanie wypowiedzi innych osób mogą mieć znamiona przestępstwa czy wykroczenia i prowadzą wtedy do negatywnych konsekwencji w prawdziwym życiu. Rozpoczynają się procedury przewidziane prawem: przesłuchania na policji, zabezpieczanie dowodów, rozprawy w sądzie dla nieletnich…

Młody człowiek nie jest bezkarny jak często mu się wydaje. Orzekane są kary takie jak: zwiększony nadzór rodzicielski, nadzór kuratora, poddanie się terapii na okoliczność stwierdzonych uzależnień czy pobyt w ośrodkach wychowawczych czy zakładach poprawczych.

O odpowiedzialności prawnej nieletnich osób  za cyberprzemoc, hejt w sieci, nękanie oraz innych niedozwolonych czynach jak: kradzieże, rozboje, spożywanie alkoholu,  narkotyków lub dopalaczy, paleniu papierosów czy choćby wagarowaniu czy nieprzestrzeganiu zasad panujących w szkole opowiadał i przestrzegał funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie p. Tomasz Ptak. W  niemal dwugodzinnym spotkaniu w dniu 22.11.2023 uczestniczyli uczniowie klas IL i ID. Przytoczone konkretne przykłady  z „ naszego” terenu – szkoły, gminy, powiatu przemawiały do wyobraźni uczniów. Niech będą przestrogą, że w sieci nikt nie jest anonimowy i bezkarny oraz że w tym wirtualnym świecie nic nie ginie. Nie należy być lekkomyślnym i bezkrytycznie ulegać wpływom i namowom „kolegów” tym bardziej jeśli dotyczy to czynów niedozwolonych i zabronionych.     

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób