Kategorie
Aktualności

Ślubowanie

W dniu 5 października uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Pajęcznie. Tego dnia w obecności dyrekcji szkoły i swoich wychowawców złożyli uroczyste ślubowanie. Do swoich młodszych kolegów zwróciły się przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Kornelia Kosowska i Alicja Mielczarek życząc. Dyrektor szkoły Sylwia Nowak -Miedzińska w swoim przemówieniu przedstawiła zasady i wartości, którymi kierować powinni się uczniowie szkoły. Uroczyste ślubowania przeprowadził pan Piotr Trawczyński. Najmłodsi uczniowie ślubowali strzec honoru i dobrego imienia szkoły, pielęgnować tradycje narodowe, cenić ideały niepodległości, postępować zgodnie z zasadami humanizmu a także wyrabiać w sobie koleżeństwo, uczciwość i prawdomówność.

Uroczystość ślubowania przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką pani Anity Ochockiej.  

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów