Kategorie
Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W minionym roku szkolnym najwyższą średnią w szkole uzyskał Juliusz Szczeszek – Bistuła.

W dniu 8 lutego Juliusz razem ze swoja wychowawczynią panią Izabelą Kosowską uczestniczył w gali wręczenia dyplomów stypendystów Prezesa Rady Ministrów w Łodzi. Z rąk Kuratora Oświaty w Łodzi pana Waldemara Flajszera oraz Wojewody Łódzkiego pana Tobiasza Bocheńskiego Juliusz odebrał gratulacje oraz dyplom stypendysty.

Serdecznie gratulujemy!

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób