Kategorie
Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczennicy bądź uczniowi który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W minionym roku szkolnym najwyższą średnią w szkole uzyskała Wiktoria Gajęcka.

W dniu 29 lutego Wiktoria razem z panią dyrektor Sylwią Nowak – Miedzińską uczestniczyła w gali wręczenia dyplomów stypendystów Prezesa Rady Ministrów w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplomy najzdolniejszym uczniom wręczyli: wojewoda łódzka Dorota Ryl i łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.

Galę uświetnił występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy Wiktorii!

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób