Kategorie
Aktualności

Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”

19 lutego 2024 roku odbył się na terenie naszej szkoły etap szkolny  Wojewódzkiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”, którego organizatorami są: Piotr Polak poseł na sejm RP i radna województwa łódzkiego pani Dorota Więckowska. Do konkursu przystąpiło 17 uczniów z klas 1B, 1D, 2B, 2D, 3A, którzy musieli się zmierzyć z testem zawierającym 30 pytań dotyczących dwóch postaci Żołnierzy Niezłomnych: Danuty Siedzikówny i Zygmunta Szendzielarza. Najlepiej z testem poradzili sobie:

Julia Puchalska 2B – pierwsze miejsce

Karolina Zięba 3A- drugie miejsce

Wiktoria Gajęcka 2B – trzecie miejsce

Wyróżnienia:

Kamil Witkowski 2D

Wiktor Belica 2D

Gabriela Machelska 2B

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i liczne upominki a zwycięzcy dodatkowo nagrody – plecaki oraz bilety wstępu do term w Uniejowie.

Wyróżniona szóstka będzie reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! Opiekunami merytorycznymi konkursu byli nauczyciele historii i wos Ewa Mostowska, Adam Klimczak.

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób