Kategorie
Aktualności

„Jak przez sen” – koncert profilaktyczny dla uczniów

Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu artystycznym o tematyce profilaktycznej. W dniu 17 kwietnia 2023r. odbył się koncert profilaktyczny „Jak przez sen” zorganizowany w ramach realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły. Artyści zaprezentowali utwory i frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Zwrócili uwagę młodych widzów na spus­tosze­nie, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol). Mówili  także o ich przed­w­czes­nej śmierci. W pro­gramie wspom­ni­ano  również utal­en­towanego muzyka, który nie zdążył dać się poz­nać, bo alko­hol wcześniej go zniszczył.

Przeslanie recitalu brzmiało: Sub­stancje zmieni­a­jące świado­mość nie uskrzyd­lają i nie czynią twór­czym. Tal­ent w nas drzemie, bądź nie, a uży­wki dla sztuki są obo­jętne, choć dla jakości życia już nie.

Pro­gram cieszył się zainteresowaniem młodzieży i skupił uwagę widzów. Można powiedzieć, że takie recitale trafiają do  wrażli­wości młodych ludzi  poprzez przekaz słowny i muzykę znaną i kojar­zoną. A jeśli nawet niektórzy twórcy nie byli znani nastolatkom, to dzięki temu koncertowi mieli okazję poszerzyć oni swoją wiedze na temat współczesnej kultury.

Spektakl został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pajęcznie. To świetny sposób na działania profilaktyczne docierające do bardzo szerokiej grupy młodych mieszkańców naszego regionu.

                                                                                  Bożena Szczerkowska

                               Przewodnicząca zespołu ds. wychowania i profilaktyki

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób