Kategorie
Aktualności

Konkurs plastyczny z okazji Święta Patrona Szkoły

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości naszego patrona – H. Sienkiewicza i rozwój wrażliwości artystycznej.
Termin składania prac do 29.11.2023 roku. Można je przekazać do swoich nauczycieli polonistów lub do biblioteki szkolnej.

Technika i rozmiar prac dowolne 🙂
Liczymy na waszą wyobraźnię

Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez zespół nauczycieli polonistów.