Kategorie
Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Młodzieży

9 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Młodzieży. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także uczulanie uczniów na problemy świata. „Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”. Tak głosi Preambuła Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Był to pierwszy w historii dokument, zawierający uporządkowany zbiór fundamentalnych praw każdego człowieka.

Na korytarzach naszej szkoły rozwiesiliśmy plakaty propagujące prawa człowieka oraz niebieskie balony. Wykorzystanie koloru niebieskiego w podjętych przez nas działaniach było symbolem solidarności ze wszystkimi ludźmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane, a w szczególności wspieranie Jasia Czarneckiego w walce o zdrowie. Wyświetlaliśmy filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne. Dzięki zorganizowanym obchodom, cała społeczność szkolna mogła lepiej zapoznać się z tematyką praw człowieka.