Kategorie
Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W minionym roku szkolnym najwyższe średnie w szkole uzyskali Zuzanna Perczak i Igor Gołębiowski.

W dniu 5 kwietnia z rąk Dyrektora Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura Sieradz pana Cezariusza Mostowskiego Zuzanna i Igor odebrali dyplomy stypendystów.

Serdecznie gratulujemy!