Kategorie
Aktualności

Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”

02 marca 2023 roku odbył się na terenie naszej szkoły etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”, którego organizatorami są posłowie na sejm RP i radna województwa łódzkiego pani Dorota Więckowska.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu pan Cezariusz Mostowski, pani Sylwia Nowak- Miedzińska dyrektor Zespołu Szkół w Pajęcznie,  radna sejmiku wojewódzkiego pani Dorota Więckowska.

zdjęcie przedstawia grupę osób

Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas 1A, 1B, 1D, 2D, 2B, 3C, 3D, którzy musieli się zmierzyć z testem zawierającym 30 pytań dotyczących dwóch postaci Żołnierzy Niezłomnych: Witolda Pileckiego i Stanisława Sojczyńskiego.

zdjęcie przedstawia grupę osób

Najlepiej z testem poradzili sobie:

Julia Puchalska 1B- pierwsze miejsce

Łucja Boryń 3C- drugie miejsce

Wiktor Belica 1D, Gabriela Machelska 1B – trzecie miejsce

Wyróżnienia:

Szymon Szewczyk 3C

Wiktor Klimczak 3D

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i liczne upominki a zwycięzcy dodatkowo książki i nagrody rzeczowe.

Wyróżniona szóstka będzie reprezentować naszą szkołę w etapie regionalnym.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Opiekunami merytorycznymi konkursu byli nauczyciele historii i wos Ewa Mostowska, Adam Klimczak, Piotr Nicpoń.

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób