Kategorie
Aktualności

XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich”

6 marca 8 uczennic z naszej szkoły wzięło udział w  XVI Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja i proza twórców brytyjskich”. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prezentowali twórczość brytyjską w  Zespole Parkowo-Pałacowym w Działoszynie. Patronat na konkursem sprawuje Starosta Pajęczański oraz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.

Jak co roku, zgodnie z regulaminem konkursu, każdy uczestnik przedstawiał dwa utwory: wiersz i fragment prozy, z których jeden w języku angielskim, a drugi w przekładzie na język polski.  Jury, składające się z anglistów i literaturoznawców, oceniło poprawność językową, dobór repertuaru, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

W tym roku w kategorii szkół ponadpodstawowych brało udział 19 uczniów.

Jury było pod wielkim wrażeniem wkładu pracy, talentu i zdolności aktorskich uczestników.

I miejsce przypadło uczennicy Ninie Szmaj z II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu.

Uczennica naszej szkoły,  Magdalena Kowalska z klasy IB oraz Nadia Szmaj (uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu), zajęły II miejsce w konkursie, a  Julianna Wcisło z klasy IIIC otrzymała wyróżnienie.

W tym roku wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mogli, drogą tajnego głosowania, przyznać nagrodę publiczności, którą zdobył Mateusz Ryś z Zespołu Szkół w Działoszynie.

Pozostałe uczestniczki konkursu: Anna Trawczyńska (IIIB), Anna Klimczak (IIIC), Joanna Świtała (IIIC),  Blanka Tasarz (IIE), Justyna Jankowska (IB) oraz Maja Kotynia (I B) również zaprezentowały wysoki poziom przedstawiając wybrane przez siebie utwory.

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób
zdjęcie przedstawia grupę osób